Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

femmefatalee
teraz... teraz to tylko Ty. bo i po co ktoś więcej, ktoś bardziej, ktokolwiek. teraz tylko Ty i Ty, bo cała taka zatęskniona i zaczekana jestem Tobą.
femmefatalee
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
femmefatalee
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
2549 51fc
femmefatalee
8714 c769
femmefatalee
8157 9447
Reposted frompesy pesy viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
femmefatalee
6863 400d 500
femmefatalee
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
femmefatalee
femmefatalee
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
femmefatalee
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
femmefatalee
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
femmefatalee
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanameraicon panameraicon
femmefatalee
Albo robiło się ciemno i wszystko zaczynało być jeszcze bardziej nijakie. Albo powoli umieraliśmy.
— m.nahacz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanameraicon panameraicon
femmefatalee
5268 204f
femmefatalee
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
femmefatalee
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec
femmefatalee
6941 2624
femmefatalee
"Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho."  
— Richard Paul Evans - "Kolory tamtego lata"
femmefatalee
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl